27 lượt xem

Hướng dẫn chi tiết nhất cách tải HTKK 4.7.8 mới nhất

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.8 chính là một trong những ứng dụng quan trọng để doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Ngày 02/04/2022, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.7.7. Mời các bạn đọc tham khảo những nội dung mới và tải htkk 4.7.8 mới nhất bên dưới của sgate.vn

Nội dung nâng cấp về tính năng của ứng dụng HTKK 4.7.8 năm 2022

Tổng cục Thuế thông báo sẽ nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 bổ sung mẫu tờ khai quý theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đồng thời cập nhật một số nội dung quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:

XemThêm  Hướng dẫn tải phần mềm Zoom miễn phí cho máy tính
ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.8 mới nhất 2022

Nâng cấp bổ sung mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:

  • Tờ khai phí, lệ phí và khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
  • Tờ khai thuế hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)

Cập nhật một số các nội dung phát sinh

  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp (03/TNDN):
  • Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G2, G3, G4.
  • Cập nhật các chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
  • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] đến số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
  • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập của cá nhân (02/QTT-TNCN):
  • Cập nhật chức năng kết xuất XML dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

Bắt đầu từ ngày 02/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế liên quan đến các nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho phiên bản trước đây.

XemThêm  Hướng dẫn chi tiết cách tải Java 9.7.8 nhanh nhất

Link tải HTKK 4.7.8 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.7.8 mới nhất 2022 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

NGÀY PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN TẢI BỘ CÀI ĐẶT HTKK
02/04/2022 4.7.8 Tại đây
28/03/2022 4.7.7 Tại đây
25/03/2022 4.7.6 Tại đây
23/03/2022 4.7.5 Tại đây
21/03/2022 4.7.4 Tại đây
18/03/2022 4.7.3 Tại đây
23/02/2022 4.7.2 Tại đây
20/02/2022 4.7.1 Tại đây
18/02/2022 4.7.0 Tại đây
17/02/2022 4.6.9 ZIP
15/02/2022 4.6.8 ZIP
26/01/2022 4.6.7 ZIP
19/01/2022 4.6.6 ZIP
03/01/2022 4.6.5 ZIP
01/11/2021 4.6.0 ZIP
05/08/2021 4.5.9 ZIP
30/06/2021 4.5.8 ZIP
24/05/2021 4.5.7 ZIP
02/04/2021 4.5.6 ZIP
25/03/2021 4.5.5 ZIP
19/03/2021 4.5.4 ZIP
12/03/2021 4.5.3 ZIP
19/02/2021 4.5.2 ZIP
02/02/2021 4.5.1 ZIP
08/01/2021 4.5.0 ZIP

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm HTKK

*Đối với máy tính mà đã cài đặt .NET Framework thì hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Tải bộ cài đặt phần mềm HTKK 4.8.9 ở link bên trên về

Bước 2: Giải nén file HTKK_v4.8.9.rar và thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK_v4.8.9

Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, sau đó chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt

chạy file setup.exe

Bước 4: Trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

– Nhấn nút “Tiep tuc” thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau:

XemThêm  Download 45 giây tạo nên thay đổi pdf: Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới

– Hệ thống mặc định thư mục cài đặt trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\

+ Nếu mà không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >

+ Để hủy cài đặt hãy chọn nút “Huy bo

+ Nếu muốn thay đổi thư mục hãy chọn nút “Thay doi

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt của ứng dụng HTKK phiên bản trước để không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt chọn “Tiep tuc”. Sẽ xuất hiện trên màn hình cài đặt như sau:

Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ ra chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

– Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh” hiển thị màn hình sau:

Kết thúc quá trình cài đặt

– Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop sẽ xuất hiện biểu tượng HTKK 4.8.9

Lưu ý: Đối với máy tính chưa cài đặt .NET Framework thì các bạn cần thực hiện các thao tác cài đặt .NET Framework trước rồi thực hiện cài đặt phần mềm HTKK như trên

Trên đây là chia sẻ về tải htkk 4.7.8 mới nhất 2022, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản 4.7.8.

Danh mục: PC