CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Điều 1:
Cổng thông tin Học sinh – Sinh viên Việt Nam SGATE do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB xây dựng và phát triển dưới sự bảo trợ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các Nội dung, Dịch vụ của SGATE có các Điều khoản thỏa thuận sử dụng nhất định tùy theo tính chất của Nội dung, Dịch vụ đó và luôn tuân thủ theo Điều khoản thỏa thuận sử dụng chung.
   
Điều 2:
SGATE có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa các thỏa thuận sử dụng vào bất cứ thời điểm nào và sẽ công bố rõ trên Website cũng như Diễn đàn và các Dịch vụ do SGATE cung cấp. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản thỏa thận sử dụng mới được cập nhật, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản thỏa thận sử dụng mới được cập nhật.
   
Điều 3:
Bạn có thể nắm được thông tin mới nhất về bản Điều khoản thỏa thuận sử dụng bất cứ lúc nào khi truy cập địa chỉ: http://sgate.vn/?sPage=lawtotal
   
II – QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
   
Điều 4:
Website, Diễn đàn và các Dịch vụ do SGATE cung cấp đã được Nhà nước cấp phép và bảo hộ bản quyền theo luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép vi phạm, dưới bất kỳ hình thức nào các điều khoản sau đây
 1. Sao chép, đăng tải các nội dung của SGATE nếu không ghi rõ nguồn thông tin cung cấp từ SGATE
 2. Thương mại hóa những thông tin, nội dung sản phẩm hay dịch vụ lấy từ Website, Diễn đàn hay các Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ do SGATE cung cấp mà không được SGATE chấp nhận bằng văn bản truớc đó
   
Điều 5:
SGATE có quyền sử dụng các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do người sử dụng cung cấp, đăng tải lên Website, Diễn đàn mà không cần phải thoải thuận hay thông báo trước với người đăng tải thông tin. Người sử dụng có thể đề xuất thỏa thuận, cộng tác phát triển Dịch vụ cùng với SGATE.
   
Điều 6:
SGATE tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu các thành viên, người sử dụng cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. SGATE không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên Website, Diễn đàn cũng như các Dịch vụ của mình cung cấp.
   
Điều 7:
SGATE sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này SGATE có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
   
Điều 8:
Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho SGATE những thông tin sau:
 1. Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
 2. Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
 3. Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
 4. Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
 5. Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.
   
Điều 9:
Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với SGATE theo địa chỉ email sau: khieunai@sgate.vn. Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.
   
Điều 10:
SGATE không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào trong các trường hợp người dùng vô tình hay cố ý đưa các thông tin là bí mật kinh doanh, bản quyền ý tưởng, các tiết lộ có liên quan đến Đăng ký và sở hữu trí tuệ … của bên thứ ba lên SGATE.
   
Điều 11:
Mọi hình thức vi phạm sẽ được xử lý trước pháp luật.
   
III – QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG TRUY CẬP VÀ ĐĂNG TẢI
   
Điều 12:
SGATE luôn tạo điều kiện tối đa để bạn đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip và các nội dung khác lên Website, Diễn đàn và các Dịch vụ do SGATE cung cấp. SGATE có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền sao chép, sửa chữa, di chuyển hoặc xóa bỏ các nội dung đó.
   
Điều 13:
Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung và bản quyền các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên SGATE.
   
Điều 14:
Việc đăng tải thông tin lên Website, Diễn đàn hay các Dịch vụ do SGATE cung cấp đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ các quyền sở hữu với thông tin đó cho SGATE.
   
Điều 15:
SGATE có toàn quyền trong việc sử dụng những nội dung do bạn đăng tải lên SGATE trong việc biên soạn, đưa lên Website hoặc vào những mục đích khác của SGATE như đăng tải lên website của các bên thứ ba, in ấn, quảng cáo và thực hiện các sửa đổi có liên quan.
   
Điều 16:
Những người dùng khác của SGATE có quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung mà bạn đăng tải lên SGATE vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại. Cũng như bạn cũng có những quyền tương tự đối với nội dung mà những người dùng khác đăng tải.
   
Điều 17:
Những thông tin bạn đăng tải lên SGATE phải tuân thủ các quy định sau:
 1. Không đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung đó hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên SGATE và chuyển nhượng cho SGATE tất cả các quyền sở hữu như đã nêu trên.
 2. Không đăng tải những thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây mất uy tín và ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như lợi ích kinh tế của SGATE hoặc bất kỳ bên thứ ba nào
 3. Không đăng tải thông tin có tính chất phản động, ca ngợi các tổ chức phản động, các thông tin chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như các thông tin bôi nhọ đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam
 4. Không đăng tải các thông tin có tính chất kích động, ảnh hưởng đến mối quan hệ giao hảo giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới
 5. Không đăng tải thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt Nam
 6. Không đăng tải các thông tin có tính chất lừa đảo, các nội dung, sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục các sản phẩm, dịch vụ bị cấm trên đất nước Việt Nam
 7. Không đăng những thông tin sai sự thật về bản thân
   
Điều 18:
Người sử dụng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin mình đăng tải. SGATE sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
   
Điều 19:
SGATE không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng đăng tải.
   
Điều 20:
Bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên SGATE được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.
   
Điều 21:
SGATE có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc quản trị của SGATE). SGATE không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy SGATE không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ website của bên thứ ba nào.
   
Điều 22:
SGATE cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn phát sinh từ việc bạn sử dụng các website của bên thứ ba này. Do vậy, SGATE khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng khi bạn chuyển từ SGATE sang 1 website khác và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi website mà bạn ghé thăm.
   
IV – QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT
   
Điều 23:
Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu SGATE.
   
Điều 24:
Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống SGATE. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ tước bỏ mọi quyền lợi đối với người sử dụng cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
   
Điều 25:
Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. người sử dụng phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.
   
V – TỪ CHỐI ĐẢM BẢO
   
Điều 26:
Nội dung của Website SGATE được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với SGATE từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với Website SGATE không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung website và không có trách nhiệm với bất kỳ hình thức nào sau đây:
 1. Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên website;
 2. Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng website;
 3. Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;
 4. Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ website của SGATE bởi bên thứ ba;
 5. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua website.
 6. Tuân theo qui định sử dụng này.
   
VI – LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
   
Điều 27:
SGATE sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn) về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
 1. Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);
 2. Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ website;
 3. Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
 4. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ website của chúng tôi;
 5. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ website của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 6. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua website. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.
   
Điều 28:
SGATE sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên website hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.
   
VII – CAM KẾT CỦA BẠN
   
Điều 29:
Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại SGATE (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:
 1. Việc bạn sử dụng Website, Diễn đàn hay các Dịch vụ của SGATE;
 2. Do bạn vi phạm các điều khoản này;
 3. Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;
 4. Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
 5. Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng website của bạn.

Thông tin liên hệ của bạn

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Ban quản lý Quỹ học bổng SGATE

Địa chỉ: Phòng 305, Toà nhà Detech – Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 84-4-36404069 ; Fax: 84-4-36403669 – Hotline: 04.3640.3669
Website: www.sgate.vn ; Email: contact@sgate.vn