Đăng nhập Đăng ký Giỏ Tài trợ( 0)
 
Trang chủ Giới thiệu Diễn đàn Trợ giúp Liên hệ
Tổng số tiền đã tài trợ: 653,000,000 VNDTổng số tiền đã tài trợ cho HSSV: 17,000,000 VNDSố HSSV đã được tài trợ: 17 Số lượng nhà hảo tâm: 4
 
 
  Tìm kiếm  
 
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Vương Thị Lan
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Thị Thu Hường
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Đỗ Thị Hạnh
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Phạm Thị Lan Anh
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Trần Thị Thu Hoài
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Ngọc Trâm
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Lê Thị Lan
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Lê Thị Mỵ
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Trần Thị Vân Anh
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Triệu Thị Lưu
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Thị Thu Hương
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Thị Thủy
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Lương Thị Hạnh
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ðã nhận học bổng
05/24/2012
Xem hoàn cảnh
Nguyễn Thúy Ngát
Thanh Xuân Bắc Thanh XuânHà Nội
Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội
<< 1 2 3 4 5 6 7  ... 8 >> 
 
Nhà hảo tâm
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số tiền đã tài trợ: 25,000,000 VND
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
108 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số tiền đã tài trợ: 25,000,000 VND